Despre proiect

VALLEY este un proiect desfășurat pe o perioadă de 2 ani, co-finanțat din programul Erasmus+, Acțiunea 2 – Parteneriate strategice în domeniul tineretului.

VALLEY urmărește îmbunătăţirea dimensiunii de învățare în cadrul activităţii de voluntariat prin crearea unui nou model de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor ca resursă importantă de dezvoltare personală și de validare a abilităților și competențelor dobândite de aceştia pe parcursul experienței de voluntariat. Proiectul va facilita transferul acestui mod de învățare și spre alte dimensiuni ale vieții de zi cu zi a oamenilor pentru a-i ajuta să înţeleagă beneficiile globale ale serviciului de voluntariat în termeni de integrare socială și (re)angajare, participare civică, oportunități de mobilitate, etc.

Validation System in Lifelong Learning Experiences of Youth Volunteering