Activități

Activitățile principale ale proiectului VALLEY desfășurate în prioada martie 2015 – februarie 2017 sunt:

  • Desfășurarea unei cercetări privind voluntariatul tinerilor la nivel european în vederea explorării nevoilor sectorului de voluntariat
  • Dezvoltarea metodologiei VALLEY conform sistemului de validare LEVEL 5 special conceput pentru a evalua competențe personale, sociale și organizaționale dobândite în contexte de învățare non-formale și informale
  • Elaborarea design-ului și livrarea unui program de formare privind validarea rezultatelor învățării obținute ca urmare a activităților de voluntariat pentru cel puțin 15 angajaţi din organizații ce desfășoară activități de voluntariat în cele 6 țări partenere
  • Testarea metodologiei VALLEY în rândul a cel puţin 30 de tineri din cele 6 țări partenere care vor lua parte la activități voluntare și vor aplica metodologia de validare
  • Desfășurarea unui set de workshop-uri naționale pentru transfer de know-how, a unei conferințe finale și ceremonii de premiere a susținătorilor proiectului la nivel european, pentru a promova proiectul VALLEY, proiecte de voluntariat și alte inițiative de validare a rezultatelor învățării
  • Dezvoltarea și promovarea unei mărci europene care să fie acordată organizațiilor de voluntariat care lucrează cu metodologia de validare VALLEY
  • Crearea unei comunități europene a organizațiilor de voluntariat și a factorilor interesați, utilizând reţelele de socializare, în scopul transferului de bune practici și promovării informaţiilor de actualitate privind oportunitățile de voluntariat pentru tineri.

Validation System in Lifelong Learning Experiences of Youth Volunteering