De ce VALLEY

Tema recunoașterii și validării rezultatelor învățării obținute în contexte informale sau non-formale este de obicei înțeleasă ca una din cele mai importante provocări ale sectorului educațional și de formare din zilele noastre.

Unul dintre cele mai puternice contexte informale de învățare este reprezentat de sectorul de voluntariat, în care persoane de orice vârstă, nivel de educație, cultură și mediu social de proveniență au oportunitatea de a experimenta diferite situații dificile, valorificând propriile abilități în practică și dobândind experienţe vaste şi competențe noi.

Cele mai multe dintre noile cunoștințe pot fi un beneficiu pentru voluntari și în alte domenii ale vieții lor, de exemplu în cariera profesională.

VALLEY urmărește să dezvolte noi resurse pentru identificarea și recunoașterea abilităților și competențelor dezvoltate în special de tineri pe parcursul experienței lor de voluntariat și să crească motivația grupurilor vulnerabile de a accesa sectorul de voluntariat în vederea reintegrării lor în viața socială. Un exemplu sunt așa numiţii tineri NEET care nu sunt încadraţi profesional, nu urmează un program de educaţie sau formare.

Validation System in Lifelong Learning Experiences of Youth Volunteering