Grupul țintă

VALLEY vizează tinerii implicați deja în activități de voluntariat, care doresc să le fie recunoscute, validate și certificate competențele și abilitățile dobândite pe parcursul voluntariatului. În plus, proiectul va acorda o atenței deosebită tinerilor afectați de migrație și așa numiţilor tineri NEET (care nu sunt încadraţi profesional, nu urmează un program de educaţie sau formare) care nu au experiementat niciodată activități de voluntariat.

Pe parcursul proiectului, 30 de tineri din 6 țări partenere vor lua parte la activități voluntare în vederea aplicării metodologiei de validare LEVEL 5 și a sistemului de validare a competențelor. LEVEL 5 este un sistem de validare flexibil dezvoltat special pentru validarea rezultatelor învățării în context informal și testat voluntar cu voluntari seniori în cadrul proiectului RIVER.

Proiectul va viza de asemenea și angajaţi ai organizațiilor care lucrează cu tineri voluntari. Cel puțin 15 angajaţi ai acestor organizaţii din toate cele 6 țări partenere, vor beneficia de instruire privind metodologia și validarea rezultatelor învățării obținute prin servicii de voluntariat.

Validation System in Lifelong Learning Experiences of Youth Volunteering